website van Ron en Jonathan

waarnemingen en nieuws. Hieronder vind u een aantal blogs, maar de meest recente blogs, met foto's kunt u uitgebreider terug vinden op onze Facebook pagina van "Ontdeknatuur".

16/3 Het was weer een prachtig weekend. Gisteren de laatste wintervogeltelling gehouden, en het was prachtig om te zien, dat de laatste echte wintergasten het nog even volhouden hier, en de eerste lente en zomergasten al weer aanwezig waren en /of al enthousiast bezig waren met paren, broeden en er waren zelfs al jonge nijlganzen gesignaleerd. Maar vandaag hadden we de klapper van de week, hoewel dat eigenlijk heel triest is. De laatste nog bekende KUIFLEEUWERIK in Nederland. 30 jaar geleden broedden er nog 3000 tot 5000 paren in Nederland, en nu is er nog 1 individu over die enthousiast probeerd een partner te lokken. De laatste de Mohikanen kan je wel zeggen. De bruine klauwier kwam zelfs in het nieuws, en dat was ook een fantastische waarneming, maar eigenlijk is deze eenzame kuifleeuwerik meer aandacht waard, maar zijn we er helaas vooralsnog TE laat mee. Een oer Hollandse vogel die verloren is gegaan in ons land. Het is prachtig om telkens weer nieuwe en vreemde kostgangers te mogen begroeten door misschien ook de veranderingen in het klimaat, maar het zorgt er ook voor dat andere soorten, die eens algemeen waren, nu op de rode lijst staan of verdwenen zijn. Of in dit geval een schrijnend geval van laatste in zijn soort.

Maar toch zijn we dankbaar dat we hem nog konden waarnemen en waren we er ook heel blij mee. Hebben we nog eens een verhaal voor onze kinderen of kleinkinderen.

Heel raar, het idee dat er nu soorten zijn waarop de twitchers af komen, die vroeger vertrouwd waren in ons landschap. Daarbij denk ik ook aan soorten als sneeuwuil en bonte kraai, die 30 jaar geleden ook normaal waren als wintergasten. Tenminste de bonte kraaien, de sneeuwuil is voor zover ik weet nooit een algemene wintergast geweest? Maar dat zal de oude generatie beter weten.

In elk geval hebben de afgelopen twee weken bij ons in hoofdzaak, de ransuilen centraal gestaan. Hier in de omgeving zitten er vrij veel, net als bosuilen. Prachtige beesten zijn dat. Ze vertrouwen zoveel op hun schutkleur, dat ze redelijk makkelijk te benaderen zijn, wanneer je ze tenminste gevonden hebt.

We willen ook nog even de aandacht vestigen op de Nationale Vogelweek van 17/5 - 25/5, van Vogelbescherming Nederland. Ook daarin hopen wij 2 excursies te geven in de Zouweboezem, bij leven en welzijn. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de aparte pagina hiervoor, op onze site.

Nou dat was het nieuws weer tot zover.  

17. mrt, 2014

0

Nieuwe reacties

23.09 | 15:31

Hallo Piet, dat kan kloppen. Deze verschijnen op de website van Vog...

21.09 | 21:10

Ik wil graag mee met de excursie van 22 februari naar de Kwade Hoek ...

29.08 | 21:31

Leuk, de Rechte Heide in het programma! Maar nog veel meer te ontdekk...

15.01 | 09:54

Jullie ook de beste wensen en veel gezondheid.